Cieszę się, że zainteresowała Cię przynajmniej jedna z poniższych książek:

Tom I: Przygotowania
Tom II: Modelowanie
Tom III: Materiały i tekstury
Tom IV: Szczegóły i renderowanie
Kompletna książka

Jeżeli chcesz wesprzeć ten projekt dotacją, wykorzystaj ten przycisk:

Dotacje pozwalają mi regularnie uaktualniać udostępnione poniżej pliki do nowych wersji Blendera, i przygotowywać następne edycje tego poradnika. Daj mi znać o jakimkolwiek problemie z materiałem prezentowanym w książkach lub towarzyszącymi im plikami, umieszczając komentarz u dołu tej strony. Postaram się odpowiedzieć (i coś poradzić), tak szybko, jak to możliwe.

 
Pobierz i rozpakuj następujące pliki do folderu na dysku twardym Twojego komputera (te pakiety podczas rozpakowywania tworzą niezbędne podkatalogi):
 • source.zip (28 MB): różne materiały, wykorzystywane w tej książce: wtyczki Blendera, fragmenty oryginalnych rysunków technicznych P-40, itp. (Uwaga: niektórzy Czytelnicy pytali mnie o oryginalne rysunki z publikacji AJ-Press, których używam w Tomie I. Ta publikacja już dawno znikła z półek wszystkich księgarni. Jednak ostatnio znalazłem ostatnio na tym rosyjskim portalu jej zeskanowaną wersję.)
 • la5.zip (10 MB): pliki *.blend, użyte w Rozdziale 3 (lub w Tomie II, we wprowadzeniu do Blendera);
 • p40.zip (66 MB): pliki *.blend z kolejnymi stadiami pracy modelu P-40 (Ich nazwy odpowiadają kolejnym numerom sekcji z kompletnej książki);
  Dla Tomu II przeznaczone są pliki P40B-4.01.blend - P40B-4.21.blend (odpowiadają jego rozdziałowi 3);
  Dla Tomu III przeznaczone są pliki P40B-6.01.blend - P40B-7.11.blend (odpowiadają jego rozdziałom 3 i 4);
  Dla Tomu IV przeznaczone są pliki P40B-8.01.blend - P40B-9.02.blend (odpowiadają jego rozdziałom 2 i 3) -->
 • p40w.zip (30 MB): opcjonalne pliki *.blend zawierajace dodatkowe sceny z rozdziału 9 (lub Tomu IV);
 • optional.zip (1.8 MB): pliki opcjonalne - przykłady panoram HDR, itp.
 • textures1.zip (103 MB): pliki tekstur (*.xcf, *.svg, *.png), dla rozdziałów 6 i 7 (lub dla Tomu III);
 • textures2.zip (118 MB): pliki tekstur (*.xcf, *.svg, *.png), dla rozdziałów 8 i 9 (lub dla Tomu IV);
 •  

  Aktualna edycja książki opisuje Blendr 2.7. Możesz pobrać tę wersję z archiwum blender.org (wybierz jeden z wariantów "blender-2.79b" z marca 2018). Pracuję nad nowym wydaniem, opisującym aktualną wersję Blendera, ale będę w niej musiał przepisać większą część tekstu od nowa. (I od nowa stworzyć większość z zawartych w nim 3000 ilustracji). Pierwszy uaktualniony tom (I) powinien ukazać się w przyszłym roku, a kompletne wydanie (wszystkich 4 tomów) za jakieś 3 lata, wraz z Blenderem 2.9. Póki co, umieściłem poniżej parę wskazówek związanych z aktualną wersją Blendera (2.8).
  Tom I: Przygotowania
 • W GIMP 2.8 pojawiła się nowa opcja polecenia Free Select, umożliwiająca zaznaczanie wielobokiem. W tej erracie (PDF, 93kB) znajdziesz opis jak to zrobić. (Numery sekcji i stron w tym pliku pochodzą z kompletnej książki, w której rozdział 3 z Tomu I ma numer 10. Ilustracje są takie same, więc szybko się zorientujesz o jaki fragment chodzi).
 • Inkscape 2.91 zawiera wiele drobnych modyfikacji w interfejsie użytkownika. Wiele okien dialogowych z poprzednich wersji stało się panelami, wyświetlanymi po prawej stronie okna programu. (Na przykład: polecenie Export Bitmap zmieniło nazwę na Export PNG Image. Otwiera teraz panel zamiast nowego okna. Zawartość tej panel jest taka sama jak wcześniejszego okna dialogowego).
  Od wersji 2.9 Inkscape dostarcza oficjalną kompilację w wersji 64-bitowej, co bardzo uprościło proces instalacji (nie trzeba już korzystać z kompilacji wykonanych przez innych użytkowników programu). W tej erracie (PDF, 151kB) znajdziesz skrócony opis instalacji (z rodziału 1). Tutaj (PDF, 455kB) jest jej szczegółowy opis (z rozdziału 11). (Numery sekcji i stron w tym pliku pochodzą z kompletnej książki, w której rozdział 4 z Tomu I ma numer 11. Ilustracje są takie same, więc szybko się zorientujesz o jaki fragment chodzi).
 • Tom II: Modelowanie
 • W Blenderze 2.72 pojawiło się nowe polecenie Intersection, podobne do dodatku Intersection. W tej erracie (PDF, 611kB) znajdziesz omówienie ich różnic. (Numery sekcji i stron w tym pliku pochodzą z kompletnej książki, w której rozdział 5 z Tomu II ma numer 13. Ilustracje są takie same, więc szybko się zorientujesz o jaki fragment chodzi).
 • W Blenderze 2.72 zamiast modyfikatora Edge Split możesz użyć opcji Auto Smooth z panelu Normals (kontekst Object Data). Obydwie metody pozwalają sterować kierunkiem normalnych wzdłuż ostrych krawędzi siatki.
 • Tekst poniżej ilustracji 2.4.10: polecenie Object to Snap jest teraz 6, a nie 5.
 • W Blenderze 2.75 w poleceniu Vertex Slide ([Shift]-[V]) wyłączona opcja Clamp pozwala przesuwać wierzchołki nie tylko poza koniec, ale także poza początek oryiginalnego odcinka. Ta drobna modyfikacja bardzo ułatwia modelowanie!
 • W Blenderze 2.8: zmieniono interfejs użytkownika. W szczególności, domyślnym klawiszemy wyboru jest lewy klawisz myszki (tak jak w innych programach). Niektóre ze skrótów klawiatury uległy zmianie, np. odpowiednikiem klawisza [W] jest menu kontekstowe dostępne pod prawym klawiszem myszki.
 • W Blenderze 2.8: dla rozdziału 3, pobierz tę uaktualnioną wersję modelu Ła-5 dla Blendera 2.8. Została m.in. dostosowana do renderera Eeve.
 • W Blenderze 2.8: stworzyłem aktualizację wtyczki użytej w sekcji 4.5
 • W Blenderze 2.8: aby odtworzyć "grubość blachy" poszycia (na przykład - w sekcjach 4.11 lub 4.14) użyj modyfikatora Solidify. To łatwiejsze niż tworzyć ten efekt ręcznie, tak jak opisuje to książka.
 • W Blenderze 2.8: operacje Boolowskie są obecnie o wiele bardziej użyteczne niż dziesięć lat temu, gdy pisałem pierwszą wersję tej książki. Możesz ich użyć do stworzenia otworów w skrzydle lub kadłubie. Te operacje są także dostępne jako dynamiczny modyfikator Boolean. Gdy go stosujesz, pamiętaj tylko aby "obiekt tnący" nie był w hierarchii obiektów potomkiem obiektu modyfikowanego. (Mogą za to mieć tego samego "rodzica").
 • Tom III: Materiały i tekstury
 • W Blenderze 2.8: opisane w tym tomie podstawowe shadery: Diffuse i Glossy są doskonałe do nauki podstaw Cycles. Jednak w ostatecznych wersjach materiałów lepiej jest użyć shadera Principled. Efekty są podobne, ale jego zastosowanie upraszcza schemat materiału. Na przykład - udostępnia proste sterowanie intensywnością metalicznego połysku. To pozwala np. na bardzo łatwe stworzenie efektu "rys aż do metalu".
 • W Blenderze 2.8: nowy silnik renderujący Eeve korzysta z tych samych materiałów co Cycles, choć czasami występują pomiędzy nimi drobne różnice w sposobie wyświetlania tej samej definicji.
 • Tom IV: Detale i renderowanie
 • W Blenderze 2.8: stworzyłem aktualizację wtyczki opisanej w sekcji 8.3
 • Kompletna książka
 • W GIMP 2.8 pojawiła się nowa opcja polecenia Free Select, umożliwiająca zaznaczanie wielobokiem. W tej erracie (PDF, 93kB) znajdziesz opis jak to zrobić.
 • W Blenderze 2.75 w poleceniu Vertex Slide ([Shift]-[V]) wyłączona opcja Clamp pozwala przesuwać wierzchołki nie tylko poza koniec, ale także poza początek oryiginalnego odcinka. Ta drobna modyfikacja bardzo ułatwia modelowanie!
 • Inkscape 2.91 zawiera wiele drobnych modyfikacji w interfejsie użytkownika. Wiele okien dialogowych z poprzednich wersji stało się panelami, wyświetlanymi po prawej stronie okna programu. (Na przykład: polecenie Export Bitmap zmieniło nazwę na Export PNG Image. Otwiera teraz panel zamiast nowego okna. Zawartość tej panel jest taka sama jak wcześniejszego okna dialogowego).
  Od wersji 2.9 Inkscape dostarcza oficjalną kompilację w wersji 64-bitowej, co bardzo uprościło proces instalacji (nie trzeba już korzystać z kompilacji wykonanych przez innych użytkowników programu). W tej erracie (PDF, 151kB) znajdziesz skrócony opis instalacji (z rodziału 1). Tutaj (PDF, 455kB) jest jej szczegółowy opis (z rozdziału 11).
 •