Książkę można pobrać stąd: pydev-blender-pl.pdf (wersja 1.0, rozmiar: 7 MB).

Uwaga: Powyższy skrót kieruje wprost na plik PDF. Aby zapisać go na dysku, kliknij w niego prawym przyciskiem myszy, by otworzyć menu kontekstowe Twojej przeglądarki. Wybierz stamtąd polecenie Zapisz element docelowy jako.... (sprawdzone na: IE, Firefox)

"Programowanie..." to e-książka, (a właściwie - e-broszura) udostępniona wszystkim (na zasadach Creative Commons). Pokazuję w niej, w jaki sposób wykorzystać popularne środowisko programistów Open Source - Eclipse - do pisania skryptów Blendera. Ta publikacja nie wyczerpuje, rzecz jasna, tematu. Jest raczej wprowadzeniem dla tych, którzy znają już trochę Pythona i Blender 2.5. Szczegółowo omawiam tu nie gotowe rozwiązania, a metody, za pomocą których opracowuję skrypty, poznając przy okazji API Blendera. To książka, która daje Ci do ręki "wędkę, a nie rybę".

Pierwsza edycja tej książki została ukończona w lipcu 2011. Liczy 134 stron i zawiera około 300 ilustracji. (Taka "grubość" książki wynika z dużej liczby obrazów. Ilustracje stanowią podstawową część opracowania).

Książce towarzyszą pliki:

Książka jest zgodna z Blenderem w wersji 2.57 i następnymi. Prezentowany materiał jest nadal aktualny (gdy to piszę, bieżącą wersją Blendera jest 2.63). Przykład, który w niej opisuję - implementacja polecenia "Bevel" za pomocą skryptu - od wersji 2.63 staje się nieco "podręcznikowy", bo przywrócono w niej standardowe polecenie "Bevel". Podczas czytania zerknij tylko na poniższe uwagi/komentarze, zgromadzone na podstawie korespondencji z Czytelnikami od czasu opublikowania tej książki:

Uwagi i drobne poprawki:
 • Str. 39, Rysunek 3.2.2: Jeżeli używasz innego systemu operacyjnego niż Windows, nie umieszczaj pliku pydev_debug.py w głównym folderze Blendera. Należy go wgrać do dowolnego katalogu, który figuruje w Twojej liście sys.path. (Aby odczytać jej zawartość, otwórz w Blenderze Python Console i wywołaj w niej polecenie sys.path. Python wyświetli wówczas jej zawartość.
 • Str. 52: począwszy od Blendera 2.66, należy włączyć w Outlinerze flagę Store Edge Bevel Weight, zanim zaczniesz zmianieć wartości Bevel Weight poszczególnych krawędzi.
  (Zauważ, że obok jest podobna flaga dla wierzhcołków: Store Vertex Bevel Weight).
 • Str. 55, Rysunek 3.3.18: począwszy od Blendera 2.66 trzeba przed pętlą umieścić następujące wyrażenie:

  mesh.use_customdata_edge_bevel = True

  Odpowiada ono zmianie flagi "Store Vertex Bevel Weight" w oknie Outlinera. (Jeżeli chcesz implementowac także fazowanie wierzchołków, włącz także drugą flagę: use_customdata_veretx_bevel).
 • Str. 58, Rysunek 3.2.2: w nowych wersjach PyDev folder *.debug_<PyDev version> nie istnieje. Należy w tym miejscu skryptu wpisać ścieżkę do folderu zawierajacego moduł pydevd. Zidentyfikuj go wykorzystując np. systemowe narzędzia do wyszukiwania pliku o nazwie pydevd.py. (Ten plik znajduje się teraz w innym folderze PyDev).
 • Str. 75, Rysunek 4.1.2: w związku z przywróceniem w Blender 2.63 standardowego polecenia Bevel, zastosuj inną nazwę dla implementowanego operatora (atrybut bl_idname = "mesh.mbevel" zamiast "mesh.bevel").
 • Jeżeli masz problem ze znalezieniem zewnętrznego interpretera Pythona na swoim Mac-u, tutaj jest jego ścieżka dostępu.
 • Nie korzystaj z pewnego "tricku" opisanego w Blender API tips and tricks, i nie instaluj Pythona pobranego z python.org w miejsce, w którym znajdują się pliki wbudowanego Pythona Blendera. Zawsze instaluj "zewnętrzny" interpreter Pythona do jakiegoś innego folderu. (W przeciwnym razie debugger PyDev może nie działać poprawnie)
 • W Windows 7 i nowszych należy zmodyfikować nieco uprawnienia do folderu "Blender". Nadaj wbudowanej stanardowej "Użytkownicy" uprawnienia odczytu/zapisu do tego folderu. (Domyślnie Użytkownicy mają dostęp "tylko do odczytu" do wszystkich folderów katalogu "Program Files").
 • Uaktualiłem plik pydev-bledner.zip. Poprawiłem w nim skrypt tworzący pliki z definicjami obiektów Blendera (*.pypredef), które są wykorzystywane przez podpowiedzi w PyDev. (W najnowszym PyDev pliki *.pypredef są traktowane jak zwykłe pliki Pythona, i aby uzyskać poprawne podpowiedzi np. dla modułu bpy.props, musiałem w folderze python_api/pypredef utworzyć odpowiednie podkatalogi. Usunąłem także błąd, który uniemożliwiał wygenerowanie plików *.pypredef dla Blender 2.79b).